ASUS ROG ELITE

prvi zmaj ide u ruke ekipe STR ekipa ASUS uzima first blood, odmah nakon toga još jedan kill ekipa STR uzima drugog zmaja ekipa STR uzima heralda i sa njime prvu kulu na topu ekipa STR ubija i drugog heralda teamfight pobjeđuje ekipa STR 3 za 1 i uzimaju besplatnog zmaja ekipa STR pobjeđuje još...
ASUS ROG ELITE
O-1
17. lipanj 2021.19:00
Split Raiders
first blood kao i zmaj ide u ruke ekipe NXK prvi herald ide u ruke ekipe NXK timovi se mjenjaju prvu kulu uništava ekipa NXK, a svog prvog zmaja uzima ekipa ASUS ekipa NXK pobjeđuje teamfight 4 za 0 i ubijaju svog drugog zmaja ekipa NXK ubija besplatnog heralda treči zmaj također ide u ruke...
Nexus KTRL
1-O
14. lipanj 2021.19:00
ASUS ROG ELITE
TIJEK IGRE first blood ide u ruke ekipe NXS ekipa NXS ubija prvoga zmaja i ubijaju 2 igrača protivničke ekipe ekipa NXS ubija i drugoga zmaja herald ide u ruke ekipe NXS prvu kulu uništava ekipa NXS u prvom teamfightu pobjeđuje ekipa NXS 5 za 0 i uzimaju besplatnoga heralda treči zmaj ide u ruke...
ASUS ROG ELITE
O-1
8. ožujak 2021.21:00
Nexus KTRL
TIJEK IGRE first blood ide u ruke ekipe ASUS prvog zmaja ubija ekipa CZV drugi zmaj ide u ruke ekipe STR teamfight pobjeđuje ekipa CZV 2 za 0 prvi herald ide u ruke ekipe CZV ekipa ASUS ubija svog drugoga zmaja heralda ubija ekipa ASUS ekipa ASUS ubija trečega zmaja, ali gube teamfight 3 za...
ASUS ROG ELITE
O-1
11. ožujak 2021.21:00
CZV Esports
TIJEK IGRE first blood ide u ruke ekipe ASUS CZV pobjeđuje teamfight na topu 3 za 1 prvi herald ide u ruke ekipe CZV prvog zmaja ubija ekipa ASUS prvu kulu uništava ekipa CZV ekipa CZV ubija svog prvoga zmaja i drugog heralda ubija ekipa CZV ekipa ASUS pobjeđuje teamfight 4 za 2 ekipa ASUS...
ASUS ROG ELITE
O-1
14. ožujak 2021.14:00
CZV Esports
TIJEK IGRE umjesto Merse igra BakaPrase first blood ide u ruke ekipe SSU prvog zmaja uzima ekipa SSU u teamfightu na midu pobjeđuje ekipa ASUS 2 za 1 prvog heralda ubija ekipa SSU ekipa SSU ubija zmaja i pobjeđuje teamfight 3 za 1 ekipa SSU uništava prvu kulu ekipa ASUS ubija drugog heralda ekipa SSU...
Šaim Se Suppup
1-O
4. ožujak 2021.22:00
ASUS ROG ELITE
TIJEK IGRE first blood ide u ruke ekipe Z10 prvog zmaja uzima ekipa Z10 jungler ekipe Z10 dolazi na bot lane i uzimaju 3 killa za 0 ponovno jungler dolazi na bot sada uz pomoć mida i opet ubijaju 3 čovjeka za 0 ekipa Z10 uzima i drugoga zmaja prva kula ide u ruke ekipe...
ASUS ROG ELITE
O-1
1. ožujak 2021.20:00
Z10
TIJEK IGRE first blood ide u ruke ekipe ASUS prvog zmaja uzima ekipa X25 prvog heralda ubija ekipa ASUS prva kula ide u ruke ekipe ASUS ekipa ASUS pobjeđuje teamfight 2 za 1 i uzimaju svog prvoga zmaja ekipa X25 uzima drugoga heralda teamfight pobjeđuje ekipa X25 2 za 0 i uzimaju jednu besplatnu kulu...
X25 Esports
1-O
25. veljača 2021.22:00
ASUS ROG ELITE
TIJEK IGRE prvi zmaj ide u ruke ekipe ASUS prvog heralda također uzima ekipa ASUS ekipa STR dobiva first blood na botu drugog zmaja uzima ekipa STR u teamfightu su se ekipe zamjenile 2 za 2 i ekipa STR je pokupila svog drugoga zmaja ekipa STR uzima drugog heralda prvu kulu uništava ekipa ASUS ekipa...
Split Raiders
1-O
22. veljača 2021.19:00
ASUS ROG ELITE
TIJEK IGRE prvoga zmaja i first blood uzima ekipa ASUS prvoga heralda uzima ekipa C4 prvu kulu uzima ekipa C4 drugog zmaja uzima ekipa C4 ekipa C4 pobjeđuje teamfight 5 za 2 i uzimaju drugog heralda drugog zmaja uzima ekipa C4 teamfight pobjeđuje ekipa ASUS 2 za 1 ekipa C4 pobjeđuje teamfight 4 za 1...
ASUS ROG ELITE
O-1
18. veljača 2021.20:00
Valliance
Zapratite nas!
Facebook Pagelike Widget
Newsletter
Login
Loading...
Sign Up

New membership are not allowed.

Loading...